Ledige stillinger

Alta Samiske Språksenter søker etter samisktalende

Hovedformålet med arbeidet er å motivere språkstudenter til å snakke samisk og å være en støtte i språkopplæringen. Dette gjøres ved at du noen ganger i måneden treffer 1-3 studenter og snakker samisk sammen.

Du kan også gjennomføre en aktivitet dere har valgt, men målet er å snakke samisk.

Oppgaver og kvalifikasjoner til stillingen:

  • Planlegge og gjennomføre språktiltak med 1-3 studenter
  • Må beherske samisk muntlig og like å snakke med andre
  • Personlig egnethet vektlegges

Dersom det høres interessant ut eller du ønsker å vite mer, ring eller skriv til daglig leder Marit Kirsten Eira.

Lønn etter avtale. Arbeidet varer til desember, med mulighet for forlengelse.

Søknad: kort søknad sendes på e-post til språksenteret: post@alttasg.no