Våre produkter

Álttá sámi giellaguovddáš har siden etableringen produsert en rekkeprodukter. Her vil vi fortløpende legge ut våre produkuter. Produktspekteretfornyes kontinuerlig.

Sjøsamiske mattradisjoner i Alta området

Álttá sámi giellaguovddáš ble tildelt støtte fra Bergesenstiftelsen og Troms- og Finnmark fylkeskommune til å lage oppskriftshefte med sjøsamiske matretter og mattradisjoner. Målet med prosjektet var å synliggjøre den sjøsamiske historien, samt de lokale samiske tradisjoner.

I dette heftet vil vi formidle kunnskap om sjøsamiske mattradisjoner fra Alta området som vi har samlet inn gjennom intervjuer. Informantene har vært personer med sjøsamisk bakgrunn eller god kunnskap om sjøsamiske mattradisjoner. Heftet inneholder litt historie og utvalgte oppskrifter på sjøsamiske matretter som våre informanter har vokst opp med.

Heftet kan kjøpes på Álttá sámi giellaguovddáš og koster 100 kr. Ønsker du å kjøpe heftet, så send oss gjerne en henvendelse. Vi kan sende heftet for tillegg i pris på 70 kr. pr hefte. Større forsendelser kan avtales.

CD produksjon

Alta samiske barnekor, drevet av Álttá sámi giellaguovddáš, ble tildelt støtte fra Sametinget og Finnmark fylkeskommune i 2015 til å lage CD-plate. Målet med prosjektet var å etablere flere språkarenaer for barn og unge, deriblant musikk. Vi vet at det er effektivt å lære språk via sang og musikk, og ønsket slik å styrke bruken av samisk i Alta.

Målet med cd-utgivelsen har vært bidra med å styrke barnas identitet som samisk sanger/joiker/tekstforfatter og artist. Dette er med på å fremme både språket, kulturarven og joiken, men også at fremtiden sikrer seg samiske artister med en genuin interesse for samisk musikk. CD plata kan kjøpes på Álttá sámi giellaguovddáš og koster 100 kr.

Ønsker du å kjøpe Dálvesagat, så send oss gjerne en henvendelse.

Bruk av meer

Ei mea er en posisjon på sjøen som en finner vha. krysspeiling av merker og formasjoner i terrenget, og landemerker som kirker og byggverk. Denne krysspeilingen ble brukt for å finne tilbake til gode fiskeplasser, fiskemeer,  og bygget på kunnskap som ofte var nedarvet gjennom generasjoner. Hver familie hadde sine fiskeplasser, noe som også var naturlig i og med at de satt med kunnskapen om sine fiskeplasser. En god setting under rette forhold ga det beste fisket, mens en dårlig setting som oftest gav liten fangst. En feilsetting kunne i verste fall føre til tap av bruk, eller at bruk og redskaper ble ødelagt av formasjoner og gjenstander under vann.  Det var derfor ikke tilfeldig hvor bruk og redskap ble satt. Álttá sámi giellaguovddáš ønsket å skaffe informasjon om hvorfor det var nødvendig med meer, hvordan de ble brukt, og hvordan fiskemeene gikk i arv.

Heftet kan kjøpes på Álttá sámi giellaguovddáš og koster 100 kr. Ønsker du å kjøpe heftet, så send oss gjerne en henvendelse. Vi kan sende heftet for tillegg i pris på 70 kr. pr hefte. Større forsendelser kan avtales.

Duodjeterminologi

Vårt første prosjekt ved senteret var Duodjeterminologi. Målet med prosjektet var å øke kunnskap og praktisk bruk omkring tradisjonell samisk duodji og tilhørende terminologi. Det ble gjennomført kurs i blant annet koftesøm, skallesøm og tørklefrynsing, hvor aktiv bruk av språk og terminologi bevisst ble flettet inn i prosessen. Det ble utarbeidet oversikt over terminologi omkring hvert kurs, og målet var at deltakerne skulle ha innarbeidet dette før kurset avsluttes. Sluttresultatet er terminologilister for følgende duodji:

– Čázehat – komager
– Gáfeseahkka – kaffepose
– Gákti – kofte (Guovdageainnu – Kautokeino)
– Gápmagat/ nuvttohat – skaller
– Guksi – trekopp
– Liidne riessan – frynsing av tørkle
– Luhkka – skulderkappe med hette
– Nállogoahti – nålhus
– Niibi dohpain – kniv med slire
– Vuoddagat – skallebånd/ komagbånd
– Vuodjaskáhppu – smøreske

Terminologilista er redigert og utgitt i hefteform med bilder i 2023.

Heftet kan kjøpes på Álttá sámi giellaguovddáš og koster 100 kr. Ønsker du å kjøpe heftet, så send oss gjerne en henvendelse. Vi kan sende heftet for tillegg i pris på 70 kr. pr hefte. Større forsendelser kan avtales.

Altasamisk

Gjennom prosjektetene Alta samisk i 2007 og 2010 ønsket språksenteret å skape hjelpemidler for å kunne ta Alta kommunes sjøsamiske dialekt/dialekter i allmenn bruk. Prosjektene resulterte i en ordliste med til sammen 477 ord, og 11 stedsnavn.

Dersom du ønsker ordlista, så send oss gjerne en henvendelse.

Komagbånd

I 2009 ble vi tildelt midler til å samle opplysninger om hva som er bevart av gamle komagbånd og mønstre i kommunene Alta, Kvalsund, gamle Sørøysund og Hammerfest.  I disse områdene ble kofta rekonstruert og tatt i bruk igjen på 80- og 90-tallet. Komagband er viktig tilbehør til kofta, men hvilke mønstre som er blitt brukt i områdene er det ennå stor usikkerhet omkring. Vi ønsket å samle opplysninger om hva som ennå er bevart av gamle komagband og/eller mønstre. Målet var å gjøre disse tilgjengelig igjen slik at de igjen kan tas i bruk. Prosjektet ble ferdigstilt i 2012 og resulterte i 35 registrerte komagbånd.  I forbindelse med fotografering av bilder til hjemmesiden var vi så heldige og fikk låne noen av informantenes komagbånd.

Materialet fra vårt gamle prosjekt er fornyet og denne kulturarven ligger ute på vår hjemmeside og det er mulig å ta utskrift av mønstrene.

Giellagiisa

Gjennom prosjektet Giellagiisa ønsker Álttá Sámi Giellaguovddáš å utvikle en språkstimulerende utstyrkiste til bruk i praktisk språktrening i barnehage og småskole, som fremmer samisk språk og kultur. Giellagiisa er inspirert fra det pedagogiske verktøyet “Snakkepakken” som er utarbeidet av Lucie Fossum Ihlen, Lena Malinowsky Finnanger, 2009.  Giellagiisa vil da i likhet med “snakkepakken” være er et hjelpemiddel som bidrar til språklig samspill, hvor barna får se, høre og være aktive med materiellet, hvor barna vil oppmuntres til å forstå og snakke sitt morsmål.

Filmproduksjon

Skrekkfilm laget av ungdom i Alta og hadde premiere i 2018.

Koftehefter

Hefte som viser kofter fra Vest-Finnmark.

Samiske stedsnavn Alta, Seiland og Kvalsund

Álttá sámi giellaguovddáš har i periodene 2012-2018 samlet inn samiske stedsnavn i Alta-, Hammerfest- og Kvalsund kommune. Vi har intervjuet personer med tilknytning til overnevnte kommuner og samlet inn over 824 stedsnavn. Våre innsamlede stedsnavn kan du finne i appen iSikte Sápmi. Isikte Sápmi er en app som har eksistert siden 2014, men i 2019 ble ny versjon lansert som innehar samiske stedsnavn som Álttá sámi giellaguovddáš har samlet inn. iSikte - Sápmi viser samiske stedsnavn i Norge. Se hva som er i nærheten av deg hvor du reiser i Sameland; fjell, sjøer, steder, elver, holmer og skjær, m.m. Appen virker overalt; uten internett, uten dekning. Appen er gratis og kan lastes ned fra iStore og Google Play butikken. Du kan lese mer om appen her:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsfab.insight.sapmi&hl=no