Álttá Sámi Giellaguovddáš har som formål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært Alta kommune. Vår målgruppe er alle med interesse for samisk språk og kultur.

Vår visjon er å fremme et samisk språklig og kulturelt tilbud til barn, unge og voksne, slik at mennesker i vårt virkeområde kan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Nyheter | Ođđasat

Sommerjobb for studenter

Søk på denne sommerjobben hvis du er samisktalende student som liker barn og unge. Vi har samarbeid med Alta kommune om ansettelsen av 1 eller 2 studenter. Ta gjerne kontakt med språksenteret hvis du har spørsmål. Søk på sommerjobben her

Ny daglig leder er på plass

Tirsdag var første arbeidsdag for ny daglig leder ved Alta samiske språksenter. Ny leder heter Marit Kirsten Eira. Kontoret er for tiden ikke bemannet grunnet Covid restriksjoner. Daglig leder kan kontaktes på telefon eller e-post, og kan også ha møter på Teams.

Kontoret er ikke bemannet

Álttá sámi giellaguovddáš er ikke bemannet fra fredag 26.februar og frem til ny daglig leder er på plass. Inntil videre vil e-poster besvares en gang i uken. Om det er noe som haster så kan styreleder nås på tlf 915 51794 eller e-post: eva.josefsen@uit.no.