Álttá Sámi Giellaguovddáš har som formål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært Alta kommune. Vår målgruppe er alle med interesse for samisk språk og kultur.

Vår visjon er å fremme et samisk språklig og kulturelt tilbud til barn, unge og voksne, slik at mennesker i vårt virkeområde kan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Samisk kurs høsten 2021 ved Álttá sámi giellaguovddáš

Álttá sámi giellaguovddáš arrangere to samiskkurs høsten 2021 i samarbeid med UiT. Oppstart blir i august med følgende kurs:

  • Sam 1031: Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Les mer om kurset her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=671063
  • Sam 1034: Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Les mer om kurset her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=671062

Følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

  • bestått samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
  • vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Første steget i opptaksprosessen er å søke lokalt opptak til enkeltemne innen 1. juni 2021 –https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uit

I første omgang søker man generelt, uten å velge emne/studiested. Når opptaket til enkeltemne er innvilget og semesteravgiften betalt, skal man velge emne (SAM-1031, SAM-1034) og studiested (Alta Språksenter) og melde seg til undervisning og eksamen. Fristen for dette er 1. september 2021.

 

Alta samiske språksenter søker ny daglig leder

Alta samiske språksenter søker kreativ og fleksibel daglig leder. Stillingen innebærer å være en motiverende ressursperson for språkutviklingsarbeid i Alta. Du vil ha det overordnede ansvaret for mange spennende prosjekter, og sammen med styret, lede utviklingen av strategier og handlingsplaner, samt ha kontakt med våre samarbeidspartnere og kunder. Les mer om stillingen her:

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/2b0207b8-00c7-4fcd-a9d6-51f91acdddb8