Álttá Sámi Giellaguovddáš har som formål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært Alta kommune. Vår målgruppe er alle med interesse for samisk språk og kultur.

Vår visjon er å fremme et samisk språklig og kulturelt tilbud til barn, unge og voksne, slik at mennesker i vårt virkeområde kan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Oppskrift på søknadsprosess til samisk kurs høsten 2021. Frist 1.juni

Trykk her så skal du komme til en pdf fil:

 

Oppskrift til søknadsweb

 

Det anbefales ikke å vente til siste frist, hvis du må ringe ansatte på UiT.

Oppdatering etter at pdf-filen ble lagt ut:

«De med realkompetanse søker opptak på vanlig måte, med kode 9199, og må i tillegg til å søke på opptaket føre opp emnekoden i merknadsfeltet (Altså 9199- Enkeltemner)

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, har anledning til å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Dersom du søker opptak til enkeltemner på bakgrunn av realkompetanse må du i merknadsfeltet oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. Eksempelvis godkjenner vi ikke søknader til enkeltemner med formuleringer av typen «søker opptak til 2.semester Statsvitenskap». Du må laste opp motivasjonsbrev for hvert emne du søker opptak til, og du må laste opp motivasjonsbrev hver gang du søker opptak på bakgrunn av realkompetanse.»

Mer om søking og opptak leser du her

Samisk kurs høsten 2021

Vi har siden 2008 arrangert samisk kurs i og utenfor Alta. Gjennom våre samisk kurs få du kjennskap til samisk språk og kultur, samt mulighet for å gå opp til eksamen og tilegne deg studiepoeng. Våre samisklærere har over 10 års erfaring med samiskundervisning ved senteret og hver høst ønsker de nye studenter som ønsker å lære seg samisk velkomne til våre kurs.

Høsten 2021:

Álttá Sámi Giellaguovddáš arrangerer to samiskkurs høsten 2021 i samarbeid med UiT. Oppstart blir i august med følgende kurs:

-Sam 1031: Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Timeplan og sted for undervisning er under planlegging, men du kan lese om kurset vi hadde i 2020 her: SAM-1031 kurs i 2020

-Sam 1034: Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Timeplan og sted for undervisning er under planlegging, men du kan lese om kurset vi hadde i 2020 her: SAM-1034 kurs i 2020

Følgende opptakskrav for i år:

Opptakskravene er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere over 25 år, som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Realkompetanse vil i praksis si all kompetanse en person har skaffet seg gjennom lønnet og ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring, omsorgsarbeid, kurs etc. Fakultetet gjør en samlet vurdering av søkerens kompetanse, og avgjør om det tilbys studierett. Alle realkompetansesøkere skal sende inn alt de har av dokumentasjon på utdanning og praksis. De skal også redegjøre for sin motivasjon for å søke opptak til vedkommende studium, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å gjennomføre studiet.

Motivasjon og egenvurdering skrives på eget ark og sendes inn sammen med dokumentasjon på utdanning, praksis o.l.

Det er ikke nødvendig å sende inn bekreftede kopier. Men det tas stikkprøver, og de søkerne som tas opp kan påregne å måtte fremvise originaldokumentasjon i løpet av studiet. Mer om realkompetanse på Samordna opptaks nettsider: Samordna opptak om realkompetanse

Første steget i opptaksprosessen er å søke lokalt opptak til enkeltemne innen 1. juni 2021   Søknadsweb, søk HER 

I første omgang søker man generelt, uten å velge emne/studiested. Når opptaket til enkeltemne er innvilget og semesteravgiften betalt, skal man velge emne (SAM-1031, SAM-1034) og studiested (Alta Språksenter) og melde seg til undervisning og eksamen. Fristen for dette er 1. september 2021.

 

Vi planlegger også ett kveldskurs uten eksamen, mer informasjon om dette kommer.

 

For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Lisa (lisa@alttasg.no) eller Marit Kirsten (post@alttasg.no)

 

 

Sommerjobb for studenter

Søk på denne sommerjobben hvis du er samisktalende student som liker barn og unge. Vi har samarbeid med Alta kommune om ansettelsen av 1 eller 2 studenter. Ta gjerne kontakt med språksenteret hvis du har spørsmål. Søk på sommerjobben her