Álttá Sámi Giellaguovddáš har som formål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært Alta kommune. Vår målgruppe er alle med interesse for samisk språk og kultur.

Vår visjon er å fremme et samisk språklig og kulturelt tilbud til barn, unge og voksne, slik at mennesker i vårt virkeområde kan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Ny daglig leder er på plass

Tirsdag var første arbeidsdag for ny daglig leder ved Alta samiske språksenter. Ny leder heter Marit Kirsten Eira. Kontoret er for tiden ikke bemannet grunnet Covid restriksjoner. Daglig leder kan kontaktes på telefon eller e-post, og kan også ha møter på Teams.

Kontoret er ikke bemannet

Álttá sámi giellaguovddáš er ikke bemannet fra fredag 26.februar og frem til ny daglig leder er på plass. Inntil videre vil e-poster besvares en gang i uken. Om det er noe som haster så kan styreleder nås på tlf 915 51794 eller e-post: eva.josefsen@uit.no.

Samisk kurs høsten 2021 ved Álttá sámi giellaguovddáš

Álttá sámi giellaguovddáš arrangere to samiskkurs høsten 2021 i samarbeid med UiT. Oppstart blir i august med følgende kurs:

  • Sam 1031: Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Les mer om kurset her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=671063
  • Sam 1034: Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Les mer om kurset her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=671062

Følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

  • bestått samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
  • vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Første steget i opptaksprosessen er å søke lokalt opptak til enkeltemne innen 1. juni 2021 –https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uit

I første omgang søker man generelt, uten å velge emne/studiested. Når opptaket til enkeltemne er innvilget og semesteravgiften betalt, skal man velge emne (SAM-1031, SAM-1034) og studiested (Alta Språksenter) og melde seg til undervisning og eksamen. Fristen for dette er 1. september 2021.