Álttá Sámi Giellaguovddáš har som formål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært Alta kommune. Vår målgruppe er alle med interesse for samisk språk og kultur.

Vår visjon er å fremme et samisk språklig og kulturelt tilbud til barn, unge og voksne, slik at mennesker i vårt virkeområde kan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Nyheter | Ođđasat

Vi leier ut musikkanlegg og mikrofon

Vi leier ut musikkanlegg og mikrofon til større selskap. Prisen er 4500,- for en hel helg, og 2000 for en ukedag. Ta kontakt pr e-post eller telefon.

Álttá sámi giellaguovddáš er svært fornøyd med å endelig få fast plass på Alta kommunes budsjett

Kommunestyret vedtok 10. desember å ta Áltta sámi giellaguovddáš inn på fast plass i budsjettet for 2022. Kommunestyret vedtok samtidig å ta språksenteret inn i kommunens treårige økonomiplan for 2022-2025.

Kommunestyrets vedtak, sammen med Sametingets faste driftstilskudd, gir språksenteret en god forutsigbarhet med hensyn til planlegging av kommende års drift. Fram til nå har språksenteret fått tilskudd fra kommunen etter årlige søknader, noe som medførte usikkerhet knyttet til om senteret fikk bevilgning og størrelsen på tilskuddsbeløpet.

Språksenteret ligger nå inne på kommunebudsjettet med en årlig bevilgning på kr 100 000.