Álttá Sámi Giellaguovddáš har som formål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært Alta kommune. Vår målgruppe er alle med interesse for samisk språk og kultur.

Vår visjon er å fremme et samisk språklig og kulturelt tilbud til barn, unge og voksne, slik at mennesker i vårt virkeområde kan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Nyheter | Ođđasat

Aktiviteter under Språkuka

Komagbånd publisering

Endelig publiserer vi komagbånd møster fra Alta-området på vår hjemmeside. På arrangementet vil prosjektleder Dagrun M. Sarak Sara og en av informantene, Idun Meli, fortelle litt om prosjektet. Vi gleder oss til lanseringa, og ønsker alle velkommen på den offisielle åpningen hvor det også er mulighet å prate om komagbånd historie.

Alta bibliotek, mandag 24.10 kl 17.00-17.45

Eggeskall – finnebyen som forsvant

Ole David Østli er en som kan historie og har studert gamle dokumenter om Alta området fra 1600 tallet. Han har mye kunnskap om den tiden og om folkene som bodde her. Det fantes ett bygdesamfunn i Alta som ble kalt for «Eggeskall». Det var et samisk samfunn, og navnet virker ikke riktig på norsk. Ha betyr det egentlig? Ole David holder foredrag om dette, og om samiske stedsnavn. Marit Kristine Sara tolker dette til samisk. Vi gleder oss, velkommen.

Alta bibliotek, mandag 24.10, kl.18.00-19.30

 

 

Samisk quiz

Alta Samiske Språksenteret ansatte arrangerer onsdags-quiz med samisk tema

ID 18 år
Gratis

Studenthuset City Scene, onsdag 26.10, kl. 20:00 – 22:00

 

 

Barnets produktive samiskspråkhet og et sterkt samisk språk

OBS! Foredraget tolkes til norsk. Ta med headsett (øreplugg), telefon og last ned appen «interactio».

 

Foredrag arrangert av Alta Samiske Spåksenter. Vi har fått Annika Pasanen til å forelese om om dette tema. Pasanen er språkforsker, som har fordypet seg i språkvitalisering og styrking. Hun jobber på Samisk Høgskole som sosiolingvistisk professor.

Davvi girji kommer for å presentere seg og sine produkter.

Arrangementet er gratis og anbefalt for alle som jobber med barn, eller har barn i sin omgangskrets.

Alta bibliotek, torsdag  27.10, kl. 17:00-18:30

Duske-kurs

Lær deg å lage dusker til komager/skaller. Du får også mulighet å lære deg å lage store, runde dusker, som noen i Máze og Kautokeino gjør.

Påmelding: Marit Kirsten Eira, tlf 97113606

Alta samiske språksenter,           Lørdag 29.10,         klokken 13:00 – 16:00

Samisk Språkuke 2022

Samisk språkuke arrangeres hvert år etter initiativ fra Sametinget. I år er den fra 24.10 – 30.10. Vi har ulike aktiviteter for alle aldre.

Programmet til samisk språkuke i Alta finnes her i link, på Facebook og på giellavahku.org

 

Program samisk norsk

 

Billetter til Speedfriending og Joik finner du her:

Billetter

Åtte årstider, andre og tredje treff

Vil du oppleve og lære om samenes åtte årstider?

Samene har egen årstidssyklus «åtte årstider». Disse åtte årstidene er knyttet til reinens natur og reindriftssamenesoppgaver knyttet til reindriften; vårsommer, sommer, høstsommer, høst, høstvinter, vinter, vårvinter, vår.

Álttá Sámi Giellaguovddáš har denne høsten startet et prosjekt med samiskspråklig aktivitetstilbud med åtte treff, et treff for hver årstidene i den samiske kalenderen. Treffene skal inneholde kulturelle gjøremål knyttet til tradisjonell samisk reindrift. Aktivitetene vil være praksisarena for samisk språk og kultur.

Andre og tredje treff:

På høsten vandrer reinen tilbake mot innlandet igjen til høstbeiteområde. Reinen har parringstid og skal være i fred. På denne tiden av året begynner mørketiden og dagene blir kortere. Før vinteren setter i anmarsj må reinlav sankes inn. Fra gammelt av har også Bossekopmarkedet vært arrangert på denne tiden av året i Alta. Hit kom samene med reinkjøtt, innlandsfisk, klær og skinn for å bytte bort mot saltvannsfisk, mel, sukker, osv. Bossekopmarkedet blir fortsatt arrangert i Alta og samler folk fra hele Finnmark.

Andre treff består av å sy skaller og felles tur til Bossekopmarkedet. Dette blir et tre dagers kurs (kveldstid og helg) der man lærer hvordan skinn blir preparert og deretter hvordan man syr skaller, her kan du velge om du vil sy til deg selv eller noen andre.

Skallesying                                                      Bossekoppmarkedet

Tid:     03.11.22 Kl. 17-20                                            Tid: 19.11.22 Kl.14

04.11.22 Kl. 17-20                                                        Sted: Bossekop

05.11.22 Kl. 10-16

Sted: Nøkkelstien 2

Kursavgift: kr 650 (i dette inngår bellinger (skinn) og utstyr til sying)

Dersom du vil være med, meld deg på til prosjektleder Maret på tlf.nr 46 66 75 71