Om oss

Álttá Sámi Giellaguovddáš AS bleformelt etablert 11.10.2006 og eies av Alta kommune og Álttá sámiid searvi som eier henholdsvis1/3 og 2/3 av selskapet.

Álttá Sámi Giellaguovddáš har somformål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært i Alta kommune. Synliggjøring avområdets sjøsamiske historie og lokale samisketradisjoner skal være sentralt.

Vår målgruppe er alle med interessefor samisk språk og kultur i kommunen. Vår visjon er å fremme et samiskspråklig ogkulturelt tilbud til barn, unge og voksne, slik at mennesker i vårt virkeområdekan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Følg oss på
Facebook
Instagram

Kontakt oss

Åpningstid: Kl. 10-14.
Besøks- og postadresse: Nøkkelstien 2, 9510 Alta
Tlf. 97 11 36 06
E-post: post@alttasg.no
Org.nr: 990 494 770

Marit Kirsten Eira

Daglig leder
Tlf: 97 11 36 06
E-post: post@alttasg.no

Lisa Romsdal Kristensen

Språklærer
E-post: lisa@alttasg.no

Biret Helene Eira er i permisjon. Stedfortreder er Sara Karen Elle Eira

Prosjektleder for Mánáideahket
tlf: 93823648
E-post: prosjekt@alttasg.no

Sara Karen Elle Eira

Prosjektleder for Sámás mánain

tlf: 93823648
E-post: prosjekt@alttasg.no

Marit Kristine Sara

Prosjektleder for Mearragáttemánát

Malin Johanne Klingenberg

Prosjektmedarbeider for Mánáideahket og Sámás mánáin

Carolina-Elisa Jakobsen

Prosjektleder for Sámás minna

tlf nr: 98408840

e-post: prosjekt@alttasg.no

Maret Hætta

Prosjektleder for Åtte årstider

tlf nr: 46 66 75 71

e-post: prosjekt@alttasg.no

Styret

Vårt styre består av fem medlemmer: to oppnevnt av Alta kommune og tre oppnevnt av Álttá sámiid searvi. Styremedlemmer velges for to år av gangen.Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder for ett år om gangen. Detlegges opp til 4-5 styremøter i løpet av året.  

Eva Josefsen: styreleder og representant for Álttá sámiid searvi 2019-2022
Kristin Jensen: nestleder, representerer Alta kommune 2018-2024

Hallgeir Strifeldt: representerer Álttá sámiid searvi 2022-2024

Hjørdis Øvergård: representerer Álttá sámiid searvi 2019-2024

Hans Petter Hillestrøm : representerer Alta kommune 2021-2023

Våre vedtekter kan du lese her:

Vedtekter for Altta Sami Giellaguovddas AS