Om oss

Álttá Sámi Giellaguovddáš AS ble formelt etablert 11.10.2006 og eies av Alta kommune og Álttá sámiid searvi som eier henholdsvis 1/3 og 2/3 av selskapet.

Álttá Sámi Giellaguovddáš har som formål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært i Alta kommune. Synliggjøring avområdets sjøsamiske historie og lokale samisketradisjoner skal være sentralt.

Vår målgruppe er alle med interesse for samisk språk og kultur i kommunen. Vår visjon er å fremme et samiskspråklig og kulturelt tilbud, slik at mennesker i vårt virkeområde kan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Språkkurser og språkarenaprosjekter finansieres i all hovedsak av Sametinget. Dokumentasjon av samisk kultur i regionen søkes finansiert av andre. Spill gjerne inn ideer til nye tiltak som kan være med å styrke det lokale samiske samfunnet i Alta.

Álttá Sámi Giellaguovddáš kan også påta seg eksterne oppdrag, for eksempel knyttet til kommunale oppgaver eller andre engasjementer, så lenge dette ikke går ut over vår primære virksomhet. Slike oppdrag må finansieres av oppdragsgiver.

Følg oss på
Facebook
Instagram

Kontakt oss

Åpningstid: Kl. 10-14.
Besøks- og postadresse: Nøkkelstien 2, 9510 Alta
Tlf. 97 11 36 06
E-post: post@alttasg.no
Org.nr: 990 494 770

Marit Kirsten Eira

Daglig leder
Tlf: 97 11 36 06
E-post: post@alttasg.no

Lisa Romsdal Kristensen

Språklærer
E-post: lisa@alttasg.no

Sara Karen Elle Eira

Prosjektleder for «Mánáideahket» og «Sámás mánáin»
tlf: 93823648
E-post: prosjekt@alttasg.no

Malin Johanne Klingenberg

Prosjektmedarbeider

Inger Kristina Gaup-Kaseka

​​​​​​​Kulturhusets drifts- og utviklingsansvarlig og

Prosjektleder på språksenteret

e-post: kulturhuset@alttasiida.no

tlf: 97 14 47 18

Styret

Vårt styre består av fem medlemmer: to oppnevnt av Alta kommune og tre oppnevnt av Álttá sámiid searvi. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder for ett år om gangen. Det legges opp til 4 styremøter i løpet av året.  

Hallgeir Strifeldt: styreleder og representant for Álttá sámiid searvi 2023-2025

Kristin Jensen: nestleder, representerer Alta kommune 2018-2024

Eva Johansen: representerer Álttá sámiid searvi 2023-2024

Hjørdis Øvergård: representerer Álttá sámiid searvi 2019-2024

Hans Petter Hillestrøm : representerer Alta kommune 2021-2025

Våre vedtekter kan du lese her:

Vedtekter for Altta Sami Giellaguovddas AS

Finansiering

Vi er en av 20 språksentre i Norge som mottar tilskudd fra Sametinget:

Samiske språksentre i Norge

Vi mottar i tillegg et lite driftstilskudd fra Alta kommune.