Om oss

Álttá Sámi Giellaguovddáš AS bleformelt etablert 11.10.2006 og eies av Alta kommune og Álttá sámiid searvi som eier henholdsvis1/3 og 2/3 av selskapet.

Álttá Sámi Giellaguovddáš har somformål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært i Alta kommune. Synliggjøring avområdets sjøsamiske historie og lokale samisketradisjoner skal være sentralt.

Vår målgruppe er alle med interessefor samisk språk og kultur i kommunen. Vår visjon er å fremme et samiskspråklig ogkulturelt tilbud til barn, unge og voksne, slik at mennesker i vårt virkeområdekan være stolte av sin bakgrunn, kultur og identitet.

Følg oss på
Facebook
Instagram

Kontakt oss

Åpningstid: Kl. 10-14.
Besøks- og postadresse: Nøkkelstien 2, 9510 Alta
Tlf. 97 11 36 06
E-post: post@alttasg.no
Org.nr: 990 494 770

Ann-Merete Solbakken

Daglig leder
Tlf: 97 11 36 06
E-post: post@alttasg.no

Lisa Romsdal Kristensen

Språklærer
E-post: lista@alttasg.no

Brita Julianne Skum

Språklærer
E-post: brita@alttasg.no

Ina Marita Turi

Prosjektleder for Mánáideahket, Mearregáttemánátog Nuoraiddeaivvadeapmi
Tlf: 95 48 50 36
E-post: imturi@hotmail.com

Marit Elisabeth Hætta Øverli

Prosjektleder Sámás mánain
E-post:

Ulrikke Kristensen

Prosjektmedarbeider Mánáideahket

Klemet Anders Sara

Prosjektmedarbeider Sámás mánáin

Brita Maria Hætta

Prosjektmedarbeider Mánáideahket og Mearregáttemánát.

Styret

Vårt styre består av fem medlemmer: to oppnevnt av Alta kommune og tre oppnevnt av Álttá sámiid searvi. Styremedlemmer velges for to år av gangen.Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder for ett år om gangen. Detlegges opp til 4-5 styremøter i løpet av året.  

Eva Josefsen: styreleder og representant for Álttá sámiid searvi2019-2021
Kristin Jensen: nestleder, representerer Alta kommune 2018-2020.
Per Johnny Sara: representerer Álttá sámiid searvi 2019-2021
Hjørdis Øvergård: representerer Álttá sámiid searvi 2019-2020.
Leif Birger Mækinen : representerer Alta kommune 2019-2021.