Ledige stillinger

Álttá sámi giellaguovddáš vil legge ut ledige prosjektstillinger her.

Ledige stillinger som prosjektmedarbeider

Vi søker etter prosjektmedarbeidere til tre prosjekter. Prosjektmedarbeider samarbeider med prosjektleder. Hovedmål for prosjektene er språkstimulering og utvikling av språk- og kulturforståelse i samisk språkarenaer i Alta kommune.

Álttá Sámi Giellaguovddáš drives av prosjektbaserte tilskudd, og prosjektene kan dermed variere fra år til år og gjennomføres vanligvis gjennom hele året foruten om i ferier.

Den som tilsettes må derfor passe til ulike prosjekter, der mennesker og samisk språk- og kultur er i sentrum.

Vi har behov for minimum to personer fordelt på ulike prosjekter.

Stillingene varierer fra 4% til 14%. Arbeidstid er hovedsakelig ettermiddag og kveld. Noe helgearbeid må regnes med.

De prosjektene vi har i år beskrives slik:

Mearragáttemánát er samisk fritidstilbud for barn mellom 6-12 år som har samisk som andrespråk eller er norsktalende. Gjennom jevnlige aktivitetskvelder og temaprosjekter skal barn i Alta gis et samisk språk- og kulturtilbud utenfor skole og hjem.

Mánáideahket er et samiskspråklig fritidstilbud for barn mellom 6-12 år. Gjennom jevnlige aktivitetskvelder og temaprosjekter skal barn i Alta gis et samisk språk- og kulturtilbud utenfor skole og hjem.

Sámás mánáin er et aktivitetstilbud for gravide, nybakte foreldre og småbarnsfamilier med barn i alderen 0-6 år. Det vil bli arrangert treff med ulike temaer for å skape en samiskspråklig arena for småbarn, sangsamlinger med fokus på samisk sang, joik og musikk.

Oppgaver knyttet til prosjektstillingene:

Prosjektmedarbeider deltar i gjennomføring av aktiviteter, og kan bli delaktig i planlegging, temahefte og rapportering.

Prosjektmedarbeider kan bli delaktig i andre prosjekter og arbeid på språksenteret

Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant kompetanse

Søkeren må beherske samisk muntlig

Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel

Kunnskap om sjøsamisk språk og kultur er en fordel

Personlig egnethet vektlegges

Hvorfor du vil jobbe hos oss:

Som tilrettelegger av samisk språk- og kulturarenaer vil du ha en betydelig rolle i å forme bruken av samisk språk i Alta. Du vil være med å bidra til at samer i Alta har møtesteder, som kan styrke en positiv identitetsfølelse for ulike aldersgrupper av mennesker, og du vil samtidig bidra til økt kunnskap om samisk kultur. Du vil rett og slett være med i utviklingen av fremtidens samiske ressurser. I tillegg vil du få muligheten til å kombinere jobben med annet arbeid, eller skole/studier.

Høres det interessant ut, og har du spørsmål, så kontakt daglig leder Marit Kirsten Eira på telefon 97113606 eller e-post post@alttasg.no

Ved tilsetting blir det stilt krav om politiattest.

Tiltredelse: August

Søknadsfrist: 07.06.2021

Stillingsprosent: 4%+

Søknad: søknad og CV med to referanser sendes på e-post til språksenteret: post@alttasg.no

Du kan også lese dette på nav.no

Ledige stillinger som prosjektleder

Vi søker etter prosjektledere til fire prosjekter. Prosjektleder jobber alene og/eller sammen med prosjektmedarbeider. Hovedmål for prosjektene er språkstimulering og utvikling av språk- og kulturforståelse i samisk språkarenaer i Alta kommune.

Álttá Sámi Giellaguovddáš drives av prosjektbaserte tilskudd, og prosjektene kan dermed variere fra år til år og gjennomføres vanligvis gjennom hele året foruten om i ferier. Den som tilsettes må derfor passe til ulike prosjekter, der mennesker og samisk språk- og kultur er i sentrum.

Vi har behov for minimum to personer fordelt på ulike prosjekter.

Stillingene som prosjektleder for ett prosjekt varierer fra 10% til 17%. Da vi har flere prosjekter, er det mulig å få økt stillingsprosent om man liker kveldsarbeid. Aktivitetene er som regel på kveldstid og i helger, men annet arbeid er på dagtid.

De prosjektene vi har i år beskrives slik:

Mearragáttemánát er samisk fritidstilbud for barn mellom 6-12 år som har samisk som andrespråk eller er norsktalende. Gjennom jevnlige aktivitetskvelder og temaprosjekter skal barn i Alta gis et samisk språk- og kulturtilbud utenfor skole og hjem.

Mánáideahket er et samiskspråklig fritidstilbud for barn mellom 6-12 år. Gjennom jevnlige aktivitetskvelder og temaprosjekter skal barn i Alta gis et samisk språk- og kulturtilbud utenfor skole og hjem.

Sámás mánáin er et aktivitetstilbud for gravide, nybakte foreldre og småbarnsfamilier med barn i alderen 0-6 år. Det vil bli arrangert treff med ulike temaer for å skape en samiskspråklig arena for småbarn, sangsamlinger med fokus på samisk sang, joik og musikk.

Sámás muinna er en arena som passer for alle som vil snakke samisk.

Oppgaver knyttet til prosjektstillingene:

Prosjektleder/-ledere har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter, utarbeiding av temahefte samt budsjettoppfølging og rapportering.

Prosjektleder er delaktig i planlegging av nye prosjekter og kan bli delaktig i annet arbeid på språksenteret

Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant kompetanse og utdanning

Søkeren må beherske samisk skriftlig og muntlig

Erfaring fra tilsvarende arbeid

Evne til å jobbe selvstendig, og til å lede andre

Kunnskap om sjøsamisk språk og kultur er en fordel

Personlig egnethet vektlegges

Hvorfor jobbe hos oss:

Som tilrettelegger av samisk språk- og kulturarenaer vil du ha en betydelig rolle i å forme bruken av samisk språk i Alta. Du vil være med å bidra til at samer i Alta har møtesteder, som kan styrke en positiv identitetsfølelse for ulike aldersgrupper av mennesker, og du vil samtidig bidra til økt kunnskap om samisk kultur. Du vil rett og slett være med i utviklingen av fremtidens samiske ressurser. På toppen av dette, vil du få fleksibel arbeidstid.

Høres det interessant ut, og har du spørsmål, så kontakt daglig leder Marit Kirsten Eira på telefon 97113606 eller e-post post@alttasg.no

Ved tilsetting blir det stilt krav om politiattest.

Tiltredelse snarest, oppstart av prosjekter er i august. Lønn etter avtale.

Tiltredelse: Avtales

Søknadsfrist: 07.06.2021

Stillingsprosent: 10%+

Søknad: søknad og CV med to referanser sendes på e-post til språksenteret: post@alttasg.no

Du kan også lese dette på nav.no