Álttá sámi giellaguovddáža doaimmat

Álttá sámi giellaguovddáš lágida iešguđet lágan fásta doaimmaid mánáide, nuoraide ja ollesolbmuide. Unnimusat 30 %  min doaimmain galgá leat sámegiela oahpahus ollesolbmuide ja 70 % doaimmain galget  leat giellaarenat mánáide ja ollesolbmuide. Dás sáhtát lohkat eambbo min prošeavttaid birra.

Sámegielkursa

Mii leat 2008 rájes lágidan sámegielkurssaid Álttás ja olggobealde Álttá. Min kurssain oahpat sámegiela ja sámi kultuvrra. Don sáhtát váldit eksámena ja oaččut oahppočuoggáid. Mis leat hárjánan sámegiela oahpaheaddjit. Oahpaheaddji guovttos leaba bargan sámegielkurssaiguin giellaguovddážis badjel 10 jagi ja soai sávvaba juohke čavčča buresboahtima ođđa studeanttaide geat háliidit oahppat sámegiela.

Eambbo dieđuid kurssaid birra oaččut Lisas (lisa@alttasg.no) dahje Britas (brita@alttasg.no)

Sámás mánáin

Sámás mánáin lea sámegielat deaivvadanbáiki sidjiide geat leat máná vuordime, aitto šaddan váhnemiidda ja smávvamánnábearrašiidda geain leat mánát gaskal 0- 6 jagi. Mii lágidit oanehis deaivvademiid main leat iešguđet lágan fáttát. Fálaldat lea sámegielat deaivvadanbáikki smávvamánáide, gos sámi musihkka, lávlun ja juoigan deattuhuvvo.

Prošeavtta ulbmil lea veahkehit bearrašiid válljet sámegiela ruovttugiellan, ja válljet sámegielat mánáidgárde- ja skuvlafálaldaga mánáide Álttás- ja dieđusge maid fállat sámegielat deaivvadanbáikki unnimusaide.

Háliidatgo diehtit eambbo, váldde oktavuođa Marit Hætta Øverli (maritho@gmail.com]

Mánáideahket

Mánáideahket lea sámegielat doaibmafálaldat sámegielat mánáide gaskal 6-12 jagi. Deaivvademiin leat iešguđet lágan doaimmat ja sámegiella ja sámi kultuvra deattuhuvvo.

Min ulbmil lea nannet ja viidáset fievrridit sámegielat mánáid giela, kultuvrra ja identitehtadovddu, fállat sámegielat astoáigefálaldaga ja láhčit dili nu ahte sámegielat mánát geat orrot iešguđet báikkiin  Álttás besset deaivvadit ja oahpásmuvvat.

Eambbo dieđuid Mánáideahkeda birra oaččut Ina Marita Turis (imturi@hotmail.com)

Mearregáttemánát

Mearragáttemánát lea sámegielat doaibmafálaldat heivehuvvon dárogielat mánáide gaskal 6- 12 jagi. Mihttomearri lea nannet giela, kultuvrra ja identitehtadovddu sámi mánáin sámegielat astoáiggedoaimma bokte ja láhčit dili nu ahte sámi mánát geat orrot iešguđet báikkiin Álttás deaivvadit ja oahpásmuvvet.

Eambbo dieđuid Mearragáttemánáid birra oaččut Ina Marita Turis (imturi@hotmail.com)

Nuoraiddeaivvadeapmi

Nuoraiddeaivvadeapmi lea sámegielat astoáiggefálaldat sámegielat nuoraide. Mis leat mánnosaš deaivvadeamit iešguđet lágan doaimmaiguin gos sámi giella ja kultuvra lea guovddážis. Mihttomearri sámegielat astoáiggefálaldagain lea nannet ja viidáset fievrridit nuoraid giela, kultuvrra ja identitehtadovddu.

Eambbo dieđuid oaččut Ina Marita Turis (imturi@hotmail.com)