Aktiviteter

Álttá sámi giellaguovddáš arrangerer en rekke faste aktiviteter for barn, unge og voksne. Minimum 30 % av våre aktiviteter skalvære samisk opplæring for voksne og 70 % skal være språkarenaer for barn og voksne.  Her kan du lese mer om våre språkkurs og språkarenaer.

Samiske kurs på UiT

Vi har siden 2008 arrangert samisk kurs i og utenfor Alta. Gjennom våre samisk kurs får du kjennskap til samisk språk og kultur, samt mulighet for å gå opp til eksamen og tilegne deg studiepoeng. Våre samisklærere har over 10 års erfaring med samiskundervisning ved senteret og hver høst ønsker de nye studenter som ønsker å lære seg samisk velkomne til våre kurs.

TO KURS PÅ DAGTID MED MULIGHET FOR Å TA 30 STUDIEPOENG

Álttá Sámi Giellaguovddáš arrangerer to samiskkurs høsten 2023 i samarbeid med UiT i Alta. Oppstart er i august med følgende kurs:

SAM-1031:

Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Les mer om emnet på UiT sin hjemmeside:

Dette kurset går på dagtid mandag og onsdag, 5 timer pr dag i 13 uker, på UiT i Alta. Lærer: Lisa R. Kristensen

SAM-1034:

Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Les mer om emnet på UiT sin hjemmeside:

Dette kurset går på dagtid tirsdager, 5 timer per dag i 13 uker, på UiT i Alta. Lærer: Lisa R. Kristensen

Dersom du vil melde deg på SAM-1031 og/eller SAM-1034, må du først:

-1.Send e-post til post@alttasg.no dersom du vil melde deg på kursene eller har spørsmål. Spesifiser hvilket kurs du melder deg på til. Du kan delta uten å ta eksamen, og da er det ingen opptakskrav. Vi anbefaler derimot at du også søker om opptak til eksamen da du får studiepoeng ved bestått eksamen.

-2.Dersom du også vil ta eksamen må du søke gjennom UiTs søknadsweb i tillegg til nr 1, og da gjelder følgende link: Søke opptak og melde seg til eksamen UiT_høsten2023 (trykk på linken). SØKEPERIODE er mellom 20.juli og 11.august

PS! Vårsemester 2025 fortsetter UiT med kurs, SAM-1035, i Tromsø. Dersom det er interesse for det i Alta, vil språksenteret vurdere samarbeid med UiT om å tilby dette kurset i Alta. Da må du ha bestått SAM-1031 og SAM-1034.

Timeplan finner du her:

Ukeplan 1031 og 1034 2023

Kveldskurs i samisk

KVELDSKURS VÅREN 2023

Våren 2023 arrangerer vi viderekommen kveldskurs for studenter som var med høsten 2022.

KVELDSKURS HØSTEN 2023

Høsten 2023 starter vi igjen opp med samisk kurs på kveldstid og enkelte helger, slik vi hadde høsten 2021-2022.

Vi tilbyr 100 timers nybegynner kurs på vårt språksenter. Kurset starter i august og pågår til desember. Tidspunkter er kl. 18.00-21.00 i hverdager, og dagtid i helger. Du får kursbevis etter endt kurs, minimum 80% deltakelse kreves for kursbevis.

Du melder deg på til kurset ved å sende e-post til post@alttasg.no Det er 15 plasser. Kurset koster 500 kr og skal være betalt før oppstart.

Språkkurs 2023 høsten

Her er foreløpig ukeplan, det kan komme endringer:

Foreløpig ukeplan

Sámás mánáin

Sámás mánáin er en samiskspråklig arena for gravide, nybakte foreldre og småbarnsfamilier med barn i alderen 0-6 år. Vi arrangerer korte treff med ulike temaer for å skape et samiskspråklig arena for småbarn og foreldre.

Vi snakker samisk oss imellom, og til barna. Noen treff der foreldre er målgruppa kan bli på norsk, f.eks. arrangerte vi seminar om NOUen «Hjertespråket» i desember 2021 på norsk. På seminaret kom det frem at barn ikke er språkaktivister. De vil snakke det språket som det er lagt til rette for. Dersom de ikke har ett behov for å snakke ett språk, vil de ikke gjøre det. Sámás mánáin skal være en arena hvor barna har ett behov for å snakke samisk.

Mánáideahket

Mánáideahket er et samiskspråklig aktivitetstilbud for samiskspråklige barn i alderen 6-12 år. Vi tilbyr treff med ulike aktiviteter hvor samisk språk og kultur er i fokus.

Vårt mål er å styrke og videreføre språket, kulturen og identitetsfølelsen til samisktalende barn, skape samiskspråklig fritidsarena og gode relasjoner mellom samiskspråklige barn på tvers av skolene/ nærområdene.

Mearregáttemánát

Mearregáttemánát er et samiskspråklig aktivitetstilbud tilpasset norsktalende barn i alderen 6-12 år. Vårt mål er å styrke språket, kulturen og identitetsfølelsen til samiske barn, samt skape samiskspråklig fritidsarena og gode relasjoner mellom barn på tvers av skolene/ nærområdene.

Sámás muinna

Sámás muinna er et prosjekt som passer for alle, voksne og barn, som vil snakke samisk. Formålet er å møte andre samiskspråklige og snakke samisk mens man blir kjent med nærområdet.

Åtte årstider

Vil du oppleve og lære om samenes åtte årstider?

Samene har egen årstidssyklus «åtte årstider». Disse åtte årstidene er knyttet til reinens natur og reindriftssamenesoppgaver knyttet til reindriften; vårsommer, sommer, høstsommer, høst, høstvinter, vinter, vårvinter, vår. Álttá Sámi Giellaguovddáš har høsten 2022 startet et prosjekt med samiskspråklig aktivitetstilbud med åtte treff, et treff for hver årstidene i den samiske kalenderen. Treffene skal inneholde kulturelle gjøremål knyttet til tradisjonell samisk reindrift. Aktivitetene vil være praksisarena for samisk språk og kultur.

Åtte årstider er et prosjekt som passer for alle, enslige og barnefamilier, som vil snakke samisk. Det avsluttes i august 2023.

Dersom du vil være med, meld deg på til prosjektleder Maret på tlf.nr 46 66 75 71

Prosjektet er støttet av #Sparebank1Nord-Norge #samfunnsløftet og #Finnmarkseiendommen