Aktiviteter

Álttá sámi giellaguovddáš arrangerer en rekke faste aktiviteter for barn, unge og voksne. Minimum 30 % av våre aktiviteter skalvære samisk opplæring for voksne og 70 % skal være språkarenaer for barn og voksne.  Her kan du lese mer om våre prosjekter.

Samiske kurs

Vi har siden 2008 arrangert samisk kurs i og utenfor Alta. Gjennom våre samisk kurs få du kjennskap til samisk språk og kultur, samt mulighet for å gå opp til eksamen og tilegne deg studiepoeng. Våre samisklærere har over 10 års erfaring med samiskundervisning ved senteret og hver høst ønsker de nye studenter som ønsker å lære seg samisk velkomne til våre kurs.

For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Lisa (lisa@alttasg.no) eller Brita (brita@alttasg.no).

Sámás mánáin

Sámás mánáin er en samiskspråklig arena for gravide, nybakte foreldre og småbarnsfamilier med barn i alderen 0-6 år. Vi arrangerer korte treff med ulike temaer for å skape et samiskspråklig arena for småbarn, sangsamlinger med fokus på samisk sang, joik og musikk.

Formålet med prosjektet er å hjelpe familier å velge samisk som hjemmespråk, samt samisk barnehage- og skoletilbud i Alta – og selvfølgelig tilby en samisk språkarena for de aller minste.

For mer informasjon om Sámás mánáin, kontakt Marit Hætta Øverli (mariteho@gmail.com).

Mánáideahket

Mánáideahket er et samiskspråklig aktivitetstilbud for samiskspråklige barn i alderen 6-12 år. Vi tilbyr treff med ulike aktiviteter hvor samisk språk og kultur er i fokus.

Vårt mål er å styrke og videreføre språket, kulturen og identitetsfølelsen til samisktalende barn, skape samiskspråklig fritidsarena og gode relasjoner mellom samiskspråklige barn på tvers av skolene/ nærområdene.

For mer informasjon om Mánáideahket, kontakt Ina Marita Turi (imturi@hotmail.com)

Mearregáttemánát

Mearregáttemánát er et samiskspråklig aktivitetstilbud tilpasset norsktalende barn i alderen 6-12 år. Vårt mål er å styrke språket, kulturen og identitetsfølelsen til samiske barn, samt skape samiskspråklig fritidsarena og gode relasjoner mellom barn på tvers av skolene/ nærområdene.

For mer informasjon om Mánáideahket, kontakt Ina Marita Turi (imturi@hotmail.com)

Nuoraiddeaivvadeapmi

Nuoraiddeaivvadeapmi er et samiskspråklig aktivitetstilbud for samiskspråklige ungdom. Månedlige treff med ulike aktiviteter hvor samisk språk og kultur er i fokus. Vårt mål er å styrke og videreføre språket, kulturen og identitetsfølelsen til samisktalende ungdom og skape samiskspråklig fritidsarena.

For mer informasjon om Mánáideahket, kontakt Ina Marita Turi (imturi@hotmail.com)