Aktiviteter

Álttá sámi giellaguovddáš arrangerer en rekke faste aktiviteter for barn, unge og voksne. Minimum 30 % av våre aktiviteter skalvære samisk opplæring for voksne og 70 % skal være språkarenaer for barn og voksne.  Her kan du lese mer om våre prosjekter.

Samiske kurs

Vi har siden 2008 arrangert samisk kurs i og utenfor Alta. Gjennom våre samisk kurs får du kjennskap til samisk språk og kultur, samt mulighet for å gå opp til eksamen og tilegne deg studiepoeng. Våre samisklærere har over 10 års erfaring med samiskundervisning ved senteret og hver høst ønsker de nye studenter som ønsker å lære seg samisk velkomne til våre kurs.

Høsten 2023:

Álttá Sámi Giellaguovddáš arrangerer to samiskkurs høsten 2023 i samarbeid med UiT i Alta. Oppstart er i august med følgende kurs:

SAM-1031:

Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Les mer om emnet på UiT sin hjemmeside:

Les mer her

Dette kurset går på dagtid mandag og onsdag, 5 timer pr dag i 13 uker, på UiT i Alta. Lærer: Lisa R. Kristensen

SAM-1034:

Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Les mer om emnet på UiT sin hjemmeside:

Les mer her

Dette kurset går på dagtid tirsdager, 5 timer per dag i 13 uker, på UiT i Alta. Lærer: Lisa R. Kristensen

Dersom du vil melde deg på, må du først:

  1. Send e-post til post@alttasg.no dersom du vil melde deg på kursene eller har spørsmål. Spesifiser hvilket kurs du melder deg på til. Du kan delta uten å ta eksamen, og da er det ingen opptakskrav. Vi anbefaler derimot at du også søker om opptak til eksamen da du får studiepoeng ved bestått eksamen.
  2. Dersom du også vil ta eksamen må du søke gjennom samordna opptak i tillegg til nr 1, og da gjelder følgende:

Opptakskrav for å ta eksamen i år er:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 – enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning ved å være:

  1. a) samisk og ha mistet språket
  2. b) ansatt ved en offentlig institusjon i et samisk område eller
  3. c) andre som vil lære språket. For eksempel vil en søker som bor i en samisk familie eller i et samisk område oppfylle vilkåret

Søkeren må skrive et motivasjonsbrev, der søkeren forklarer hvilket av de nevnte alternativene som de søker på grunnlag av.

Det er ikke nødvendig å sende inn bekreftede kopier. Men det tas stikkprøver, og de søkerne som tas opp kan regne med å måtte fremvise originaldokumentasjon i løpet av studiet. Mer om realkompetanse på Samordna opptaks nettsider: Samordna opptak om realkompetanse

Altså, søk lokalt opptak til enkeltemne «9199 – enkeltemner lavere grad (ikke realfag)»  innen 1. juni 2023   Søknadsweb, søk HER 

I første omgang søker du generelt. Når opptaket til enkeltemne er innvilget og semesteravgiften betalt, så skal du velge emne (SAM-1031, SAM-1034) og studiested (Alta Språksenter) og melde seg til undervisning og eksamen. Fristen for dette er 1. september 2023.

For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Marit Kirsten (post@alttasg.no)

PS! Vårsemester 2025 fortsetter UiT med kurs, SAM-1035, i Tromsø. Dersom det er interesse for det i Alta, vil språksenteret vurdere samarbeid med UiT om å tilby dette kurset i Alta. Da må du ha bestått SAM-1031 og SAM-1034.

Her er fjorårets timeplan, årets blir noe liknende:

Ukeplan høsten 2022

Høsten 2023 starter vi igjen opp med samisk kurs på kveldstid, slik vi hadde høsten 2021-2022.

Vi tilbyr 100 timers nybegynner kurs, ca 4 timer fra kl 17.00, på vårt språksenter. Kurset starter i august og pågår til desember.

Du melder deg opp til post@alttasg.no. Kurset koster 500 kr. Les mer om fjorårets kurs her:

Språkkurs høsten 2022 

Våren 2023 arrangerer vi viderekommen kveldskurs for studenter som var med høsten 2022.

Sámás mánáin

Sámás mánáin er en samiskspråklig arena for gravide, nybakte foreldre og småbarnsfamilier med barn i alderen 0-6 år. Vi arrangerer korte treff med ulike temaer for å skape et samiskspråklig arena for småbarn, sangsamlinger med fokus på samisk sang, joik og musikk. Høsten 2021 og våren 2022 har vi leid gymsalen i Gakori skole, og treffes der hver tirsdag.

Formålet med prosjektet er å hjelpe familier å velge samisk som hjemmespråk, samt samisk barnehage- og skoletilbud i Alta – og selvfølgelig tilby en samisk språkarena for de aller minste.

Vi snakker samisk oss imellom, og til barna. Noen treff der foreldre er målgruppa kan bli på norsk, f.eks. arrangerte vi seminar om NOUen «Hjertespråket» i desember 2021 på norsk. På seminaret kom det frem at barn ikke er språkaktivister. De vil snakke det språket som det er lagt til rette for. Dersom de ikke har ett behov for å snakke ett språk, vil de ikke gjøre det. Sámás mánáin skal være en arena hvor barna har ett behov for å snakke samisk.

Mánáideahket

Mánáideahket er et samiskspråklig aktivitetstilbud for samiskspråklige barn i alderen 6-12 år. Vi tilbyr treff med ulike aktiviteter hvor samisk språk og kultur er i fokus.

Vårt mål er å styrke og videreføre språket, kulturen og identitetsfølelsen til samisktalende barn, skape samiskspråklig fritidsarena og gode relasjoner mellom samiskspråklige barn på tvers av skolene/ nærområdene.

Mearregáttemánát

Mearregáttemánát er et samiskspråklig aktivitetstilbud tilpasset norsktalende barn i alderen 6-12 år. Vårt mål er å styrke språket, kulturen og identitetsfølelsen til samiske barn, samt skape samiskspråklig fritidsarena og gode relasjoner mellom barn på tvers av skolene/ nærområdene.

Sámás muinna

Sámás muinna er et prosjekt som passer for alle, voksne og barn, som vil snakke samisk. Formålet er å møte andre samiskspråklige og snakke samisk mens man blir kjent med nærområdet.

Åtte årstider

Vil du oppleve og lære om samenes åtte årstider?

Samene har egen årstidssyklus «åtte årstider». Disse åtte årstidene er knyttet til reinens natur og reindriftssamenesoppgaver knyttet til reindriften; vårsommer, sommer, høstsommer, høst, høstvinter, vinter, vårvinter, vår. Álttá Sámi Giellaguovddáš har denne høsten startet et prosjekt med samiskspråklig aktivitetstilbud med åtte treff, et treff for hver årstidene i den samiske kalenderen. Treffene skal inneholde kulturelle gjøremål knyttet til tradisjonell samisk reindrift. Aktivitetene vil være praksisarena for samisk språk og kultur.

Åtte årstider er et prosjekt som passer for alle, enslige og barnefamilier, som vil snakke samisk.

Dersom du vil være med, meld deg på til prosjektleder Maret på tlf.nr 46 66 75 71

1.treff:

Nå er det høst sommer og da er det vanlig å slakte okser før brunsten. På det første treffet skal vi besøke reingjerde hvor vi skal slakte reins og lære om tradisjoner knyttet til tilberedning av mat og skinn.

Tid: 01.10.22

2. treff:

Andre treff består av å sy skaller. Dette blir et fem dagers kurs (kveldstid og helg) der man lærer hvordan skinn blir preparert og deretter hvordan man syr skaller, her kan du velge om du vil sy til deg selv eller noen andre.
Tid:
03.11.22-05.11.22
Januar

3.treff:

Fra gammelt av har Bossekopmarkedet vært arrangert på denne tiden av året i Alta. Hit kom samene med reinkjøtt, innlandsfisk, klær og skinn for å bytte bort mot saltvannsfisk, mel, sukker, osv. Bossekopmarkedet blir fortsatt arrangert i Alta og samler folk fra hele Finnmark. Først drar vi på Alta Museum kl 11.00 for å se på den nye utstillingen. Kl. 11.15 forteller Alta museum om historien om Bossekopmarkedet. Deretter blir det felles tur til Bossekopmarkedet.
Tid: 19.11.2022
Fjerde treff:
Vi møtes på språksenteret, slakter og parterer reinskrott. Så lager vi blodpølser og koker kjøtt. Arrangementet foregår på samisk språk og passer for voksne og familier. Påmelding til prosjekt@alttasg.no (skriv antall påmeldte). Det er begrenset med plass og bindende påmelding.
Tid: 4.2.2023 kl 12-16
Prosjektet er støttet av #Sparebank1Nord-Norge #samfunnsløftet og #Finnmarkseiendommen