Vi skal utfase denne hjemmesida ila 2023/2024, derfor har det vært lite aktivitet på hjemmesida. De fleste av våre arrangementer blir publisert på vår Facebook side og private Facebook grupper for medlemmer i de ulike målgruppene/prosjektene. Her er oversikt over planlagte aktiviteter ut året. Ansvarlig ansatt kan kontaktes ved spørsmål om arrangementet.

Plan ut året 2023