Åpent møte om sannhets- og forsoningskommisjonens rapport hvor tema er:

Hva kan tiltakene i sannhets- og forsoningsrapporten føre til?
Hvordan er det mulig å løfte samisk språk- og kultur i Alta?

 

Sted: Alta Bibliotek
Dato: 21.september kl. 18.00-20.00
Program:
Álttá Sámi Giellaguovddáš ønsker velkommen
Foreldre forteller – “Fersk erfaring av samisk språkopplæring i Alta”
Grete Julianne Skum – “Vi ser fremover – Sameforeningens forventninger”
Jan Erik Henriksen – “Hva er forsoning?”
Eva Josefsen – “Politisk dimensjon av forsoning”
Åpen mikrofon fra kl. 18.45

 

 

Arrangert av:
Álttá Sámi Giellaguovddáš / Alta Samiske Språksenter
Álttá Sámiid Searvi / Alta Sameforening
Indigenous Voices UiT
Se også her:

 

Vi får høre om fersk erfaring fra dagens skole i Alta, hvor foreldre informerer om sine erfaringer knyttet fornorskning og samisk opplæring. Vi ønsker også å høre andre erfaringer og ønsker om tiltak fra det samiske samfunnet i Alta foruten skole og barnehage. Sitter du inne med tanker om f.eks. fiske, naturbruk, og hvordan det var før – Kom og del dine synspunkter og ønsker for tiltak.