Bli med på kalvemerkingen, dette er årets høydepunkt. Mange reindriftssamer samler flokken i gjerdet for å øremerke kalvene og ta opptelling. Vi besøker en reindriftsfamilie som skal merke årets kalver

Når: 16-17.juni

Hvor: Luossačacca. Vi reiser med buss fra Alta Samiske Språksenter. Klokkeslett kommer, ca. kl .16.00 fredag.

Hvem: alle som vil snakke samisk og være med på kalvemerking

Ta med: varmeklær, skift, sovepose, liggunderlag.

Påmelding: Maret J. Heatta 46667571, innen 12.06 kl. 17.00

Om åtte årstider:

Samene har egen årstidssyklus «åtte årstider/jahkodat». Disse åtte årstidene er knyttet til reinens natur og reindriftssamenesoppgaver knyttet til reindriften; vårsommer, sommer, høstsommer, høst, høstvinter, vinter, vårvinter, vår. Álttá Sámi Giellaguovddáš har et prosjekt på gang med samiskspråklig aktivitetstilbud med åtte treff, et treff for hver årstidene i den samiske kalenderen. Treffen skal inneholde kulturelle gjøremål knyttet til tradisjonell samisk reindrift. Aktivitetene vil være praksisarena for samisk språk kultur.