Vi har siden 2008 arrangert samisk kurs i og utenfor Alta. Gjennom våre samisk kurs får du kjennskap til samisk språk og kultur, samt mulighet for å gå opp til eksamen og tilegne deg studiepoeng. Våre samisklærere har over 10 års erfaring med samiskundervisning ved senteret og hver høst ønsker de nye studenter som ønsker å lære seg samisk velkomne til våre kurs.

Høsten 2023

TO KURS PÅ DAGTID MED MULIGHET FOR Å TA 30 STUDIEPOENG

Álttá Sámi Giellaguovddáš arrangerer to samiskkurs høsten 2023 i samarbeid med UiT i Alta. Oppstart er i august med følgende kurs:

SAM-1031:

Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Les mer om emnet på UiT sin hjemmeside.

Dette kurset går på dagtid mandag og onsdag, 5 timer pr dag i 13 uker, på UiT i Alta. Lærer: Lisa R. Kristensen

SAM-1034: 

Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Les mer om emnet på UiT sin hjemmeside.

Dette kurset går på dagtid tirsdager, 5 timer per dag i 13 uker, på UiT i Alta. Lærer: Lisa R. Kristensen

Dersom du vil melde deg på, må du først:

  1. Send e-post til post@alttasg.no dersom du vil melde deg på kursene eller har spørsmål. Spesifiser hvilket kurs du melder deg på til. Du kan delta uten å ta eksamen, og da er det ingen opptakskrav. Vi anbefaler derimot at du også søker om opptak til eksamen da du får studiepoeng ved bestått eksamen.
  2. Dersom du også vil ta eksamen må du søke gjennom UiTs søknadsweb i tillegg til nr 1, og da gjelder følgende:

Opptakskrav for å ta eksamen i år er: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 – enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning ved å være:

  1. a) samisk og ha mistet språket
  2. b) ansatt ved en offentlig institusjon i et samisk område eller
  3. c) andre som vil lære språket. For eksempel vil en søker som bor i en samisk familie eller i et samisk område oppfylle vilkåret

Søkeren må skrive et motivasjonsbrev, der søkeren forklarer hvilket av de nevnte alternativene som de søker på grunnlag av (dersom søker ikke har generell studiekompetanse).

Det er ikke nødvendig å sende inn bekreftede kopier. Men det tas stikkprøver, og de søkerne som tas opp kan regne med å måtte fremvise originaldokumentasjon i løpet av studiet.

Altså, søk lokalt opptak til enkeltemne «9199 – enkeltemner lavere grad (ikke realfag)» mellom 20. juli og 11. august Søknadsweb, søk HER 

I første omgang søker du generelt. Når opptaket til enkeltemne er innvilget og semesteravgiften betalt, så skal du velge emne (SAM-1031, SAM-1034) og studiested (Alta Språksenter) og melde seg til undervisning og eksamen. Fristen for dette er 1. september 2023.

For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Marit Kirsten (post@alttasg.no)

PS! Vårsemester 2025 fortsetter UiT med kurs, SAM-1035, i Tromsø. Dersom det er interesse for det i Alta, vil språksenteret vurdere samarbeid med UiT om å tilby dette kurset i Alta. Da må du ha bestått SAM-1031 og SAM-1034.

Her er fjorårets timeplan, årets blir noe liknende:

Ukeplan høsten 2022

LAVTERSKEL KVELDSKURS HØSTEN 2023

Høsten 2023 starter vi igjen opp med samisk kurs på kveldstid, slik vi hadde høsten 2021-2022.

Vi tilbyr 100 timers nybegynner kurs, ca 4 timer fra kl 17.00, på vårt språksenter. Kurset starter i august og pågår til desember.

Du melder deg på til kurset ved å sende e-post til post@alttasg.no Det er 15 plasser. Kurset koster 500 kr og skal være betalt før oppstart.

Plakat 2023