Vi har siden 2008 arrangert samisk kurs i og utenfor Alta. Gjennom våre samisk kurs får du kjennskap til samisk språk og kultur, samt mulighet for å gå opp til eksamen og tilegne deg studiepoeng. Våre samisklærere har over 10 års erfaring med samiskundervisning ved senteret og hver høst ønsker de nye studenter som ønsker å lære seg samisk velkomne til våre kurs.

Høsten 2023

TO KURS PÅ DAGTID MED MULIGHET FOR Å TA 30 STUDIEPOENG

Álttá Sámi Giellaguovddáš arrangerer to samiskkurs høsten 2023 i samarbeid med UiT i Alta. Oppstart er i august med følgende kurs:

SAM-1031:

Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Les mer om emnet på UiT sin hjemmeside.

Dette kurset går på dagtid mandag og onsdag, 5 timer pr dag i 13 uker, på UiT i Alta. Lærer: Lisa R. Kristensen

SAM-1034: 

Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Les mer om emnet på UiT sin hjemmeside.

Dette kurset går på dagtid tirsdager, 5 timer per dag i 13 uker, på UiT i Alta. Lærer: Lisa R. Kristensen

Dersom du vil melde deg på SAM-1031 og/eller SAM-1034, må du først:

  1. Send e-post til post@alttasg.no dersom du vil melde deg på kursene eller har spørsmål. Spesifiser hvilket kurs du melder deg på til. Du kan delta uten å ta eksamen, og da er det ingen opptakskrav. Vi anbefaler derimot at du også søker om opptak til eksamen da du får studiepoeng ved bestått eksamen.
  2. Dersom du også vil ta eksamen må du søke gjennom UiTs søknadsweb i tillegg til nr 1, og da gjelder følgende link: Søke opptak og melde seg til eksamen UiT_høsten2023 (trykk på linken). Les mer om kurset her:

For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Marit Kirsten (post@alttasg.no) eller tlf.nr 97113606

PS! Vårsemester 2025 fortsetter UiT med kurs, SAM-1035, i Tromsø. Dersom det er interesse for det i Alta, vil språksenteret vurdere samarbeid med UiT om å tilby dette kurset i Alta. Da må du ha bestått SAM-1031 og SAM-1034.

Timeplan:

Timeplan 1031 og 1034 2023

KVELDSKURS HØSTEN 2023

Høsten 2023 starter vi igjen opp med samisk kurs på kveldstid og enkelte helger, slik vi hadde høsten 2021-2022.

Vi tilbyr 100 timers nybegynner kurs på vårt språksenter. Kurset starter i august og pågår til desember. Tidspunkt er 3 timer fra kl 18.00 i hverdager, eller dagtid i helger.

Du melder deg på til kurset ved å sende e-post til post@alttasg.no Det er 15 plasser. Kurset koster 500 kr og skal være betalt før oppstart. Du får kursbevis etter endt kurs, dersom du har minst 80% oppmøte.

Timeplan:

Foreløpig timeplan