Sámi giellavahkku lágiduvvo juohke jagi ja lea Sámediggi mii lea vuolggahan ja ruhtadan doaluid. Dan jagi lágiduvvo 24.10 – 30.10.

Mis leat iešguđetlágan aktivitehtat buot agiide. Prográmma giellavahkkui gávdno dás, min Facebook siiddus ja giellavahkku.org

 

Prográmma sámegillii ja dárogillii

 

Bileahtaid “Speedfriending ja luohti” gávnnat dás:

Bileahtat