Vil du oppleve og lære om samenes åtte årstider?

Samene har egen årstidssyklus «åtte årstider». Disse åtte årstidene er knyttet til reinens natur og reindriftssamenesoppgaver knyttet til reindriften; vårsommer, sommer, høstsommer, høst, høstvinter, vinter, vårvinter, vår.

Álttá Sámi Giellaguovddáš har denne høsten startet et prosjekt med samiskspråklig aktivitetstilbud med åtte treff, et treff for hver årstidene i den samiske kalenderen. Treffene skal inneholde kulturelle gjøremål knyttet til tradisjonell samisk reindrift. Aktivitetene vil være praksisarena for samisk språk og kultur.

Andre og tredje treff:

På høsten vandrer reinen tilbake mot innlandet igjen til høstbeiteområde. Reinen har parringstid og skal være i fred. På denne tiden av året begynner mørketiden og dagene blir kortere. Før vinteren setter i anmarsj må reinlav sankes inn. Fra gammelt av har også Bossekopmarkedet vært arrangert på denne tiden av året i Alta. Hit kom samene med reinkjøtt, innlandsfisk, klær og skinn for å bytte bort mot saltvannsfisk, mel, sukker, osv. Bossekopmarkedet blir fortsatt arrangert i Alta og samler folk fra hele Finnmark.

Andre treff består av å sy skaller og felles tur til Bossekopmarkedet. Dette blir et tre dagers kurs (kveldstid og helg) der man lærer hvordan skinn blir preparert og deretter hvordan man syr skaller, her kan du velge om du vil sy til deg selv eller noen andre.

Skallesying                                                      Bossekoppmarkedet

Tid:     03.11.22 Kl. 17-20                                            Tid: 19.11.22 Kl.14

04.11.22 Kl. 17-20                                                        Sted: Bossekop

05.11.22 Kl. 10-16

Sted: Nøkkelstien 2

Kursavgift: kr 650 (i dette inngår bellinger (skinn) og utstyr til sying)

Dersom du vil være med, meld deg på til prosjektleder Maret på tlf.nr 46 66 75 71