Vi har oppstart av høsten i Tollevika mandag 12.9 kl 17. Vi griller pølser og leker «boksen går». Vi får også hilse på de nye prosjektarbeiderne.
Bures boahtin / velkommen 🍁🍂