Kommunestyret vedtok 10. desember å ta Áltta sámi giellaguovddáš inn på fast plass i budsjettet for 2022. Kommunestyret vedtok samtidig å ta språksenteret inn i kommunens treårige økonomiplan for 2022-2025.

Kommunestyrets vedtak, sammen med Sametingets faste driftstilskudd, gir språksenteret en god forutsigbarhet med hensyn til planlegging av kommende års drift. Fram til nå har språksenteret fått tilskudd fra kommunen etter årlige søknader, noe som medførte usikkerhet knyttet til om senteret fikk bevilgning og størrelsen på tilskuddsbeløpet.

Språksenteret ligger nå inne på kommunebudsjettet med en årlig bevilgning på kr 100 000.