Vi søker etter prosjektleder til prosjektet «Sámás muinna». Hovedmål for prosjektet er språkstimulering og utvikling av språk- og kulturforståelse i samisk språkarenaer i Alta kommune. Sámás muinna er en arena som passer for alle som vil snakke samisk. Aktivitetene er bl.a. språkkafe og toppturer.

Álttá Sámi Giellaguovddášdrives av prosjektbaserte tilskudd, og våre prosjekter kan dermed variere fra år til år og gjennomføres vanligvis gjennom hele året foruten om i ferier. Den som tilsettes må derfor passe til ulike prosjekter, der mennesker og samisk språk- og kultur er i sentrum.

Dette er er 10% stilling. Aktivitetene er som regel på kveldstid og i helger, men annet arbeid er på dagtid. Prosjektleder jobber alene, men vil kunne leie inn ressursperson til noen temadager.

Oppgaver knyttet til prosjektstillingene:

  • Prosjektleder/-ledere har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter, utarbeiding av temahefte samt budsjettoppfølging og rapportering.
  • Prosjektleder er delaktig i planlegging av nye prosjekter og kan bli delaktig i annet arbeid på språksenteret

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant kompetanse og utdanning
  • Søkeren må beherske samisk skriftlig og muntlig
  • Erfaring fra tilsvarende arbeid
  • Evne til å jobbe selvstendig
  • Kunnskap om sjøsamisk språk og kultur er en fordel
  • Personlig egnethet vektlegges

Hvorfor jobbe hos oss:

Som tilrettelegger av samisk språk- og kulturarenaer vil du ha en betydelig rolle i å forme bruken av samisk språk i Alta. Du vil være med å bidra til at samer i Alta har møtesteder, som kan styrke en positiv identitetsfølelse for ulike aldersgrupper av mennesker, og du vil samtidig bidra til økt kunnskap om samisk kultur. Du vil rett og slett være med i utviklingen av fremtidens samiske ressurser. På toppen av dette, vil du få fleksibel arbeidstid.

Høres det interessant ut, og har du spørsmål, så kontakt daglig leder Marit Kirsten Eira på telefon 97113606 eller e-post post@alttasg.no

Ved tilsetting blir det stilt krav om politiattest.

Tiltredelse: avtales, prosjektet starter opp i august

Søknadsfrist: 4.8.2021

Stillingsprosent: 10% (gjennom ett år, dobbelt med arbeid ut dette året da oppstart er på høsten)

Søknad: søknad og CV med to referanser sendes på e-post til språksenteret: post@alttasg.no