Vi har siden 2008 arrangert samisk kurs i og utenfor Alta. Gjennom våre samisk kurs få du kjennskap til samisk språk og kultur, samt mulighet for å gå opp til eksamen og tilegne deg studiepoeng. Våre samisklærere har over 10 års erfaring med samiskundervisning ved senteret og hver høst ønsker de nye studenter som ønsker å lære seg samisk velkomne til våre kurs.

Høsten 2021:

Álttá Sámi Giellaguovddáš arrangerer to samiskkurs høsten 2021 i samarbeid med UiT. Oppstart blir i august med følgende kurs:

-Sam 1031: Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Timeplan og sted for undervisning er under planlegging, men du kan lese om kurset vi hadde i 2020 her: SAM-1031 kurs i 2020

-Sam 1034: Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Timeplan og sted for undervisning er under planlegging, men du kan lese om kurset vi hadde i 2020 her: SAM-1034 kurs i 2020

Følgende opptakskrav for i år:

Opptakskravene er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere over 25 år, som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Realkompetanse vil i praksis si all kompetanse en person har skaffet seg gjennom lønnet og ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring, omsorgsarbeid, kurs etc. Fakultetet gjør en samlet vurdering av søkerens kompetanse, og avgjør om det tilbys studierett. Alle realkompetansesøkere skal sende inn alt de har av dokumentasjon på utdanning og praksis. De skal også redegjøre for sin motivasjon for å søke opptak til vedkommende studium, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å gjennomføre studiet.

Motivasjon og egenvurdering skrives på eget ark og sendes inn sammen med dokumentasjon på utdanning, praksis o.l.

Det er ikke nødvendig å sende inn bekreftede kopier. Men det tas stikkprøver, og de søkerne som tas opp kan påregne å måtte fremvise originaldokumentasjon i løpet av studiet. Mer om realkompetanse på Samordna opptaks nettsider: Samordna opptak om realkompetanse

Første steget i opptaksprosessen er å søke lokalt opptak til enkeltemne innen 1. juni 2021   Søknadsweb, søk HER 

I første omgang søker man generelt, uten å velge emne/studiested. Når opptaket til enkeltemne er innvilget og semesteravgiften betalt, skal man velge emne (SAM-1031, SAM-1034) og studiested (Alta Språksenter) og melde seg til undervisning og eksamen. Fristen for dette er 1. september 2021.

 

Vi planlegger også ett kveldskurs uten eksamen, mer informasjon om dette kommer.

 

For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Lisa (lisa@alttasg.no) eller Marit Kirsten (post@alttasg.no)