Tirsdag var første arbeidsdag for ny daglig leder ved Alta samiske språksenter. Ny leder heter Marit Kirsten Eira. Kontoret er for tiden ikke bemannet grunnet Covid restriksjoner. Daglig leder kan kontaktes på telefon eller e-post, og kan også ha møter på Teams.