Álttá sámi giellaguovddáš arrangere to samiskkurs høsten 2021 i samarbeid med UiT. Oppstart blir i august med følgende kurs:

  • Sam 1031: Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs, 20 studiepoeng. Les mer om kurset her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=671063
  • Sam 1034: Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon, 10 studiepoeng. Les mer om kurset her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=671062

Følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

  • bestått samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
  • vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Første steget i opptaksprosessen er å søke lokalt opptak til enkeltemne innen 1. juni 2021 –https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uit

I første omgang søker man generelt, uten å velge emne/studiested. Når opptaket til enkeltemne er innvilget og semesteravgiften betalt, skal man velge emne (SAM-1031, SAM-1034) og studiested (Alta Språksenter) og melde seg til undervisning og eksamen. Fristen for dette er 1. september 2021.