Alta samiske språksenter søker kreativ og fleksibel daglig leder. Stillingen innebærer å være en motiverende ressursperson for språkutviklingsarbeid i Alta. Du vil ha det overordnede ansvaret for mange spennende prosjekter, og sammen med styret, lede utviklingen av strategier og handlingsplaner, samt ha kontakt med våre samarbeidspartnere og kunder. Les mer om stillingen her:

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/2b0207b8-00c7-4fcd-a9d6-51f91acdddb8