Alta samiske språksenter arrangerer Alta samisk språkuke. Her er vårt program.

Program_felles språkversjon@@_ språkuke