Álttá sámi giellaguovddáš fárre ruovttoluotta min ovddeš lanjaide Álttá siiddas (sámi mánáidgárdi). Mii illudit boahtit ruvttoluotta, dáppe lea stuorit sámi biras. Mii sávvat buohkaide buresboahtima giellaguovddážii. Muittuhit vel ahte covid-19 njoammuma eastadeami dihte ferte šiehtadit giellaguovddážiin ovdagihtii jus háliida fitnat dáppe ja registreret nama ja tlf.nr go fitná.