Vi har ny hjemmeside:

Lavgu.no

Nyheter | Ođđasat

Aktiviteter ut året

Vi skal utfase denne hjemmesida ila 2023/2024, derfor har det vært lite aktivitet på hjemmesida. De fleste av våre arrangementer blir publisert på vår Facebook side og private Facebook grupper for medlemmer i de ulike målgruppene/prosjektene. Her er oversikt over planlagte aktiviteter ut året. Ansvarlig ansatt kan kontaktes ved spørsmål om arrangementet.

Plan ut året 2023

Samisk Språkuke 2023 i Alta

Alta Samiske Språksenter og Kulturhus presenterer program for samisk språkuke 2023.

Nå er det snart tid for samisk språkuke igjen og vi gleder oss.

Det starter mandag 23.oktober og varer ut uke 43. Vi åpner den samiske språkuka med samisk språkkafé for alle.

Dette i samarbeid  med Alta videregående skole.

Slag i slag følger det artige arrangement hvor målet er at samisk språk skal høres.

Sjekk ut programmet her, det skal være noe for de fleste:

Program samisk og norsk

Vi lager «FB-arrangement» hvor det legges ut mer informasjon og billett lenker. Følg vår Facebook side:

Alttasg

Les også mer på Giellavahkku.org sin side:

De skriver følgende der:

Om samisk språkuke

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

Samisk språkuke er et initiativ fra Sametinget på norsk side i forbindelse med deres lansering av Språkløftet.

Hvorfor er Samisk språkuke viktig?

På tross av stemplet som utrydningstruet, fortsetter de samiske språkene å klore seg fast. Det er håp. Det er en økende bevisthet blant samer om språk og språkvalg, og flere og flere velger å delta på kurs for å ta tilbake språket som generasjoner før dem mistet. I områder hvor samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to, tar nå unge voksne samisk tilbake og forsøker forsiktig å gi det videre til sine barn. En ny generasjon med samisktalende barn vokser frem.

Både på norsk, svensk og finsk side av Sápmi opplever vi at storsamfunnet i større grad viser interesse og engasjement for samiske språk, og samer i alle land opplever større aksept for sin kultur og sine språk. Interessen for samisk samfunn er stort, og tidspunktet for en felles språkdugnad kunne ikke vært bedre.